ประชาคมอาเซียน

30 ส.ค.
<!–

–>

 
ประชาคมอาเซียน2008
       การประชุมสุดยอดอาเซียนใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำนักข่าวแห่งชาติ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียน โดยล่าสุด โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอภิปรายเรื่อง “สู่ประชาคมอาเซียน 2015” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นองค์ปาฐก ร่วมด้วยผู้อภิปรายผู้ทรงคุณวุฒิอีกสามท่านซึ่งได้แก่ อดีตเอกอัครราชทูตกษิต ภิรมย์ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ และรศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว

        การประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากจะมีความสำคัญในฐานะวาระแห่งชาติของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นที่จับตามองของต่างชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศในกลุ่มยุโรป ซึ่งเห็นได้จากการประชุมอาเซ็ม ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกันของประเทศในเอเชียและยุโรปนั้น มีการให้ความสำคัญอย่างมากในการเจรจานอกรอบของอาเซียน จนเกิดข้อตกลงความร่วมมือ “อาเซียน+3” และ “อาเซียน+6” ขึ้นมา

        ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวว่าในปัจจุบันนี้อาเซียนในฐานะกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งมีความเข้มแข็งทางการเงิน และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ได้รับความคาดหวัง ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเงิน และได้รับคาดหวังว่ามีความมั่นคง มีเสรี มีสันติภาพ ประเทศในกลุ่มสมาชิกจะต้องหันหน้าเข้าหากันเข้าอกเข้าใจกันในด้านวัฒนธรรม มีความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและรุ่งเรืองไปพร้อม ๆ กัน

       ก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่กันแบบหลวม ๆ มาถึงสี่สิบปี แต่ในขณะนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เกิด “กฎบัตร” ขึ้นมา ที่จะกลายเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน และทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความกลมเกลียวเหนียวแน่นกันมากขึ้น และมีความคาดหวังว่าจะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีอำนาจการต่อรองอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

เสาหลักของอาเซียน

        1. เสาการเมืองลดความขัดแย้ง รุนแรง ไม่ให้อำนาจภายนอกเข้ามารบกวน

        2 เสาเศรษฐกิจ สร้างเป็นตลาดเดียว เป็นประชาคมเศรษฐกิจ มีการไหลเวียนของคนที่มีทักษะการทำงานภายในประชาคมให้ได้

        3. เสาหลักทางสังคม และวัฒนธรรม ที่ต้องมีความเข้าใจและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
เมื่อมีกฎบัตรซึ่งป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้ว ประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งความมุ่งหวังเกี่ยวกับอาเซียนนั้นก็คือ การจะทำให้อาเซียนกลายเป็นประชาคม ภายในปี 2015 ซึ่งแม้ในแง่ของการดำเนินการด้านนามธรรมแล้วดูจะเป็นไปไม่ยากนัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนถึงอุปสรรคด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่จำเป็นต้อง “สร้าง” เพื่อให้อาเซียนก้าวสู่การเป็นประชาคมได้

            1. จะต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศกฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเป็นธรรมนูญสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้อาเซียนกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนมีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น

            2. จะต้องมีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะในแง่ของภาษา วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองภายในประเทศ ซึ่งอาเซียนมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน และยังจำเป็นต้องมีการบูรณาการวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันมากกว่านี้

            3. จะต้องดำเนินการเพื่อให้ช่องว่างของความแตกต่างในประเทศสมาชิกแคบลง ซึ่งจริง ๆ แล้วในปัจจุบัน สภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศสมาชิกของอาเซียนนั้นยังมีช่องว่างที่กว้างอยู่มาก จนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อม ๆ กันได้อย่างแท้จริง

            4. จะต้องทำให้อาเซียนเป็นของประชาชน คือให้ประชาชนมีสำนึกรู้ถึงความเป็นเจ้าของประชาคมอาเซียนให้ได้ ที่ผ่านมา อาเซียนนั้นเป็นเวทีของข้อตกลงในภาครัฐบาลและข้าราชการระดับสูงเท่านั้น เมื่อมีความมุ่งหวังที่จะทำให้อาเซียนกลายเป็นประชาคม ก็ย่อมต้องมีการมีส่วนร่วมและการร่วมรับรู้ของภาคประชาชนด้วย 
5. จะต้องลดกำแพงภาษีระหว่างกัน รวมถึงการลดเงื่อนไขที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกัน เพื่อสร้างความไหลลื่นในการดำเนินการค้าขาย และการขนส่งสินค้าไปทั่วอาเซียน

            การตั้งความหวังที่จะเป็นประชาคมของอาเซียนนั้น เป็นภาพที่ดีที่ทำให้จินตนาการถึงกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจการต่อรองที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของโลกได้ รวมทั้งยังเป็นที่จับตาของกลุ่มประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งยังเกิดปัญหาติดขัด หรือยังไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามนั้นได้ จึงยังคงต้องดูกันต่อไปว่า ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 นั้นจะเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะนำพาให้อาเซียนยิ่งใหญ่ดั่งที่ตั้งใจไว้ หรือเป็นเพียงแค่ฝันที่ไกลเกินเอื้อมที่ยังอยู่ห่างไกลความเป็นจริงกันแน่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 December 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
   
 
 
 English  Thai
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: